Infiintare Firma

Infiintare SA

Costuri infiintare SA

   Pret de la 1000 Ron

  Alte taxe necesare pentru infiintarea societatii pe actiuni:

 • capital social minim 90.000 Ron, se depune in numerar si/sau in natura;
 • specimen de semnatura dat de reprezentantul societatii la Notar, de la 60 Ron;
 • autentificarea actului constitutiv de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la capitalul social;
 • taxele solicitate de Registrul Comertului la depunerea dosarului, care pornesc de la 122 Ron;

Acte necesare infiintare

 • trei variante pentru viitoarea denumire;
 • fotocopii acte de identitate asociati/reprezentanti/cenzori/auditori;
 • dovada sediu social si acord proprietari sau acord asocatia de proprietari dupa caz;
 • acte de proprietate bunuri imobile aduse aport la capitalul social si raport de evaluare;

Cat dureaza infiintarea unei societati pe actiuni (SA)?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare SA la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Societatile pe actiuni ( S.A. ) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate prevazuta in clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2) precum si anumite activitati reglementate prin legi speciale.

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2 iar capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 Ron. In societatea pe actiuni capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator iar valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0.1 Ron.

Societatatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social va fi varsata in termen de 12 luni pentru actiunile emise pentru un aport in numerar si in termen de cel mult 2 ani de la data constituirii pentru actiunile emise pentru un aport in natura.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru infiintarea unui SA si functionarea acestuia;
 • Rezervare denumire firma;
 • Specimen de semnatura administrator;
 • Autentificarea actului constitutiv de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la capitalul social;
 • Redactarea de catre avocat a actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv daca aportul la capitalul social se face in numerar;
 • Redactarea de catre avocat a declaratiilor administratorilor, asociatilor si ale cenzorilor/auditorilor solicitate de lege pentru infiintarea firmei;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a declaratiilor administratorilor, asociatilor si ale cenzorilor/auditorilor;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 1, sau, la cerere, redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 2 pentru autorizare activitati la sediul social sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • La cerere, gazduire sediu social la societate de avocatura;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare a societatii pe actiuni si predarea acestora clientului;

Infiintare SA in 4 pasi simpli