Infiintare ONG

Infiintare Asociatie de Proprietari

Costuri infiintare asociatie de proprietari

Pret de la 1000 Ron

  Alte taxe necesare pentru infiintarea unei asociatii de proprietari :

  • taxa de timbru in valoare de 20 Ron;
  • taxa legalizare Incheiere si Certificat de inregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar

Acte necesare infiintare

  • fotocopii acte de identitate proprietari (care, cumulat, sa detina jumatate plus unu din numarul apartamentelor unui condominium);

Alte informatii

Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri in conformitate cu prevederile Legii 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari, daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru infiintarea asociatiei de proprietari si functionarea acesteia;
  • Intocmirea actelor constitutive ale asociatiei (Acordul de asociere, Statutul si Procesul-verbal);
  • Depunerea documentelor la organul financiar local in raza caruia isi are sediul asociatia;
  • Legalizarea Incheierii de infiintare a asociatiei de proprietari;
  • La cerere, obtinerea certificatului de inregistrare fiscala;

Infiintare asocatie de proprietari in 4 pasi simpli