Modificari firme

Fuziune societati comerciale

Pret de la 2000 Ron, atat in cazul fuziunii uneia sau mai multor societati comerciale cu o societate existent, cat si in cazul fuziunii mai multor societati intr-o societate pe care o constituie;

Alte taxe necesare:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Proiectul de fuziune, daca este cazul si numarul de caractere din actul constitutiv si pornesc de la 122 Ron/pagina;
 • specimen de semnatura dat de administrator/administratri la Notar de la 60 Ron, daca este cazul;
 • taxa judiciara de timbru de 100 Ron si taxa pentru legalizarea hotararilor pronuntate de instanta de 5 Ron/exemplar;

Acte necesare fuziune societati comerciale

 • certificate de inregistrare firme, certificatele constatatoare emise pe baza declaratiilor pe propria raspundere;
 • copii acte constitutive firme implicate si acte de identitate asociati, administrator, cenzori;
 • situatiile financiare de fuziune (bilantul de fuziune);
 • specimen de semnatura administrator/administraori;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;
 • rezervare denumire, doar in cazul fuziunii mai multor societati comerciale intr-o societate pe care o constituie.

Cat dureaza?

Termenul minim de eliberare al documentelor din momentul depunerii prioiectului de fuziune spre publicare este de 120 zile;

Alte informatii legate de fuziunea societatilor comerciale

Fuziunea uneia sau mai multor societati comerciale cu o societate existenta este operatiunea prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Fuziunea mai multor societati comerciale intr-o societate pe care o constituie este operatiunea prin care mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Fuziunea se poate face si intre societati comerciale de forme diferite.Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune vor intocmi un proiect de fuziune care se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.

Proiectul de fuziune, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii.

In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prevazuta la alin. (2), cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziunea societatilor comerciale, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.

Creditorii societatilor care iau parte la fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In vederea obtinerii de garantii adecvate, orice creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune, a carei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii/divizarii, poate face opozitie.

Serviciile oferite de noi includ:

 • consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege;
 • actualizarea actului constitutiv;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv actualizat;
 • redactarea hotararii/hotararilor, deciziei/deciziilor;
 • redactarea declaratiilor asociatilor/administratorilor;
 • reprezentarea in fata instantei de judecata;
 • obtinerea extrasului din M. Of. in care a fost publicat proiectul;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Fuziune societati comerciale in 4 pasi simpli