Modificari firme

Schimbarea formei juridice

Pret de la 800 Ron;

Alte taxe necesare pentru schimbarea formei juridice:

  • taxele pentru Registrul Comertului sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron.

Documente necesare:

  • certificat de inregistrare firma in original;
  • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
  • dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social, daca este cazul;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Schimbarea formei societatii sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Schimbarea formei societatii este hotarata de asociati prin hotarare, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege, in functie de necesitatile economice ale firmei.

Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societatii se incheie in forma prevazuta de lege pentru noua forma juridica de organizare a societatii in cauza si in forma autentica in cazul societatilor pe actiuni daca sunt aduse ca aport la capitalul social bunuri imobile, al societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, conditii stabilite de lege pentru schimbarea formei juridice;
  • Redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
  • Redactarea Actului constitutiv actualizat;
  • La cerere, atestarea de catre avocat a Actului constitutiv actualizat daca legea nu impune forma autentica;
  • Operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Modificare firma in 4 pasi simpli