Modificarea denumirii unei societati. Documentele necesare si pasii de urmat.

Motivele care pot determina modificarea denumirii unei societăţi comerciale sunt multiple, de la prevederile legale in anumite situatii pana la motive tehnice necesare evitarii anumitor confuzii.

Asemenea infiintarii unei noi firme, modificarea denumirii unei societati comerciale se face la Registrul Comertului si presupune parcurgerea unor etape. Initial trebuie verificat daca denumirea este disponibila. Daca este disponibila, se face rezervarea prin completarea unui formular cu trei variante de denumiri, in ordinea preferintelor.

Inregistrarea propriu-zisa a modificarii denumirii firmei presupune depunerea unui dosar care sa contina urmatoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare a mentiunii de modificare denumire firma – formular tipizat, completat;
 2. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii denumirii firmei (original);
 3. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic, original);
 4. Certificatul de inregistrare cu denumirea veche a societatii (original);
 5. Actul constitutiv actualizat (original);
 6. Functie de situatie si daca este cazul, mai pot fi necesare urmatorele documente:
 • declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
 • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitătile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile declarate;
 • Avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • Imputernicire speciala, avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;

Documentele se depun la Oficiul Registrului Comertului in raza caruia firma isi are stabilit sediul social; direct la ghiseu sau prin posta.

Pentru mai multe informatii referitoare la modificarea denumirii unei societati, infiintari firme (SA, SRL, PFA, etc.), modificari diverse, gazduire sediu social, infiintare ONG sau alte servicii din sfera noastra de activitate, ne puteti contacta la telefon 0742 45 45 45 sau ne puteti trimite un e-mail catre office@arlett.ro.

Echipa Arlett Consulting

Sursa: www.onrc.ro