Până la 1 septembrie 2018 contribuabilii mari sau mijlocii trebuie să aibă case de marcat cu jurnal electronic

În 24 mai 2018, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 potrivit căreia operatorii economici sunt obligaţi să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

Astfel, Ministerul Finanțelor Publice isi propune sa implementeze la nivel național noul sistem de case de marcat, sistem ce va avea rolul de reducere a evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect pentru toți contribuabilii.

In functie de dimensiunea afacerii pe care o detin, operatorii economici trebuie sa se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, astfel:

  • până la 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, în cazul contribuabililor mari sau mijlocii;
  • iar în cazul contribuabililor mici până la 1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018.

Termenele de 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018 sunt termene finale, iar procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în plină desfășurare.

Intenția Ministerului Finanțelor Publice este ca acest proces să se deruleze fără afectarea activității operatorilor economici, urmând ca, până la finalizarea implementării noilor aparate de marcat, organele de control abilitate să deruleze o serie de acțiuni de tip preventiv și de îndrumare.

 

Vrei sa infiintezi o societate comerciala, modificare firma sau sa gazduiesti temporar sediul unei firme si nu stii care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgi?

Te ajutam noi! Experienta noastra te poate scuti de birocratie si timp pierdut.

Pentru informatii referitoare la infiintari firme (SA, SRL, PFA, etc.), modificari firme, gazduire sediu social, infiintare ONG sau alte servicii din sfera noastra de activitate, ne puteti contacta la telefon 0742 45 45 45 sau ne puteti trimite un e-mail catre office@arlett.ro.

Echipa Arlett Consulting

 

Sursa: www.mfinante.ro

Dividendele pot fi distribuite actionarilor/ asociatilor si trimestrial, nu doar anual

Conform Legii nr. 163/2018, privind procedura de plata a dividendelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 595 din 12.07.2018, repartizarea profitului catre actionari sau asociati se poate efectua si trimestrial in cursul exercitiului financiar, nu doar anual, dupa incheierea exercitiului financiar.

Prevederile adoptate modifică  Legea contabilităţii nr.82/1991, Legea nr.31/1990 privind societăţile şi Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi reglementează distribuirea dividendelor şi în timpul anului.

Conform noilor prevederi, dividendele se pot distribui asociatilor/ actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Repartizarea dividendelor se va face in limita profitului contabil net realizat trimestrial, motiv pentru care vor fi intocmite situatii financiare interimare.

Repartizarea trimestriala a profitului, este de preferabil sa fie facuta doar dupa ce au fost acoperite mai întâi pierderile contabile.

Anterior noilor prevederi, dividendele puteau fi distribuite doar pe bază de situații financiare anuale, iar distribuirea de rezerve nu era posibilă. Potrivit noii legislații, în vigoare de la 15 iulie 2018, pot fi distribuite dividende în timpul anului, pe baza unor situații financiare trimestriale.

Situaţiile financiare interimare vor fi supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

Astfel, conform noilor prevederi, dividendele se pot repartiza si trimestrial nu doar anual.

 

Vrei sa infiintezi o societate comerciala, modificare firma sau sa gazduiesti temporar sediul unei firme si nu stii care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgi?

Te ajutam noi! Experienta noastra te poate scuti de birocratie si timp pierdut.

Pentru informatii referitoare la infiintari firme (SA, SRL, PFA, etc.), modificari firme, gazduire sediu social, infiintare ONG sau alte servicii din sfera noastra de activitate, ne puteti contacta la telefon 0742 45 45 45 sau puteti trimite un e-mail catre office@arlett.ro.

Echipa Arlett Consulting

 

Surse: www.avocatnet.ro