Infiintare ONG

Infiintare Asociatie

Costuri infiintare asociatie

Pret de la 2000 Ron + T VA

  Alte taxe necesare pentru inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor:

 • Rezervare denumire 36 Ron;
 • Patrimoniul initial depus la infiintare de minim 200 Ron;
 • Taxa de timbru in valoare de 100 Ron;
 • Taxa legalizare Incheiere si Certificat de inregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar;

Acte necesare infiintare asociatie

 • o varianta pentru denumirea asociatiei care va fi infiintata;
 • fotocopii acte de identitate membri;
 • dovada sediu si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • caziere fiscale membri fondatori;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare asociatie la instanta de judecata variaza intre 30 si 60 de zile.

Alte informatii

Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot infiinta ONG (asociatii ori fundatii) in conditiile Ordonantei nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intetegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei asociatii;
 • Rezervare denumire la Ministerul Justitiei;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • Redactarea de catre avocat a actului constitutiv si statutului;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv si statutului;
 • La cerere, depunerea patrimoniului de infiintare asociatie la o unitate bancara;
 • La cerere, obtinerea cazierelor fiscale pentru membrii fondatori;
 • Achitarea taxei de timbru si a taxelor de legalizare;
 • Dobandirea personalitatii juridice prin solutionarea dosarului de catre instanta de judecata si atribuirea personalitatii juridice a asociatiei;
 • Legalizarea Incheierii si  obtinerea Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • La cerere, obtinerea certificatului de inregistrare fiscala de la ANAF;

Infiintare asociatie in 4 pasi simpli