Infiintare ONG

Infiintare Fundatie

Costuri infiintare fundatie

Pret de la 2000 Ron + TVA

  Alte taxe necesare pentru inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor:

 • rezervare denumire 36 Ron;
 • patrimoniul initial depus la infiintare de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie/ cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie, dupa caz;
 • autentificarea actului constitutiv si statutului de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la patrimoniul fundatiei;
 • taxa de timbru in valoare de 100 Ron;
 • taxa legalizare Incheiere si Certificat de inregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar;

Acte necesare infiintare fundatie

 • o varianta pentru denumirea fundatiei;
 • fotocopii acte de identitate membri;
 • dovada sediu social si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • depunerea patrimoniului de infiintare a fundatiei la o unitate bancara si/sau acte de proprietate bunuri imobile si raport de evaluare;
 • caziere fiscale membri fondatori;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la instanta de judecata variaza intre 30 si 60 de zile.

Alte informatii

Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes genera sau, dupa caz, al unor colectivitati.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

In cazul fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial depus la infiintarea fundatiei poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru infiintarea fundatiei si functionarea acesteia;
 • Rezervare denumire la Ministerul Justitiei;
 • Autentificarea actului constitutiv si statutului de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la patrimoniul fundatiei;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • Redactarea de catre avocat a actului constitutiv si statutului;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv si statutului daca patrimoniul este constituit doar din numerar;
 • La cerere, obtinerea cazierelor fiscale pentru membrii fondatori;
 • Achitarea taxei de timbru si a taxelor de legalizare;
 • Dobandirea personalitatii juridice prin solutionarea dosarului de catre instanta de judecata si atribuirea personalitatii juridice a fundatiei;
 • Legalizarea Incheierii si  obtinerea Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • La cerere, obtinerea certificatului de inregistrare fiscala de la ANAF;

Infiintare fundatie in 4 pasi simpli