INFO – Declaratia Unica se poate depune si online

Potrivit Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, incepand cu data de , 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Formularul calculează automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF în secțiunea ” Spațiul Privat Virtual”, rubrica Descărcare declarații, www.pfinternet.anaf.ro.

Serviciul electronic Spațiul Privat Virtual este furnizat gratuit de Ministerul Finanțelor Publice, iar inregistrarea este posibilă fara a fi necesara deplasarea la ghiseele ANAF. In acest sens, MFP a transmis prin posta fiecărui contribuabil o scrisoare personalizata, care contine toate datele necesare înrolării din confortul propriei case. Prin intermediul SPV se poate accesa oricând situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile. De asemenea, formularul se poate completa și semna și de deținătorii de certificate digitale calificate.

Termenul de depunere si de plata:

Pentru anul curent, Declaratia Unica poate fi depusa pe suport hartie la ghiseu, prin posta sau online pana pe 15 iulie 2018.

Plata obligatiilor se efectueaza integral pana la data de 15 martie 2019, inclusiv.

Se acorda reduceri, astfel:

 • 5% din suma totala datorata bugetului de stat, dacă Declarația Unica este depusă online pană pe 15 iulie 2018 si plata obligatiilor se efectueaza integral pana la data de 15 martie 2019, inclusiv;
 • se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată, daca Declaratia Unica este depusa online pană pe 15 iulie 2018 si plata obligatiilor se efectueaza integral pana la data de 15 decembrie 2018.

Incepand cu anul 2019 Declaratia Unica se va putea depune numai online.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din:

  • activități independente;
  • cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
  • activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
  • piscicultură și/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
  • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;
  • activitățile artistice și sportive, în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi.

 

Sursa: www.mfinante.ro

About the Author

Leave a Reply