Cum se declara la Registrul Comertului o actiune de intrerupere activitate firma?

Pentru aceasta actiune de intrerupere activitate firma  este necesara depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde firma isi are sediul, urmatoarele:

  • cerere de înregistrare prin care se solicita înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei ;
  • declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte că firma nu desfăşoară (la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora) activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
  • hotărârea adunării generale a asociaţilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;
  • certificatele constatatoare emise (anterior, de catre Registru) în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii.

Cererea poate fi depusa atat de asociati/ administratori, cat si de catre o persoana desemnata printr-o împuternicire simpla emisa de societate, printr-o împuternicire avocaţială sau printr-o procura.

Unde pot fi depuse documentele?

  • direct la ghiseul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde firma isi are sediul;
  • prin posta, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire;
  • prin completarea si transmiterea on-line, cu semnatura electronica prin intermediul portalului de servicii, care poate fi accesat de pe pagina de internet a ONRC, onrc.ro,  precum şi direct folosind adresa https://portal.onrc.ro.

Important: întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în Registrul Comerţului.

Detii o firma si vrei sa ii intrerupi activitatea temporar, Echipa Arlett Consulting te poate ajuta, suna-ne la tel. 0742 45 45 45 sau trimite-ne un e-mail la office@arlett.ro.

Sursa: www.onrc.ro

About the Author

Leave a Reply