Infiintare Firma

Infiintare Intreprindere Familiala

Costuri infiintare Intreprindere Familiala

Pret de la 400 Ron

 Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala

 • rezervare denumire;
 • fotocopie acte de identitate membri;
 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • fotocopii documentele care atesta pregatirea profesionala;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare Intreprindere Individuala la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Intreprinderea Familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale.

Intreprinderea Familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Informare cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei intreprinderi familiale;
 • Rezervare denumire;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Anexa 4 pentru autorizare activitati la sediul profesional sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului profesional (contract de comodat);
 • Redactarea declaratiei titularului privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca intreprinzator familial;
 • Redactarea acordului de constituire;
 • Depunerea dosarului de infiintare Intreprindere Familiala la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare si predarea acestora clientului.

Infiintare firma in 4 pasi simpli