Infiintare Firma

Infiintare Intreprindere Familiala

Costuri infiintare Intreprindere Familiala

Pret de la 350 Ron

  Alte taxe necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale:

 • specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale dat la Notar, de la 60 Ron (in prezent, Registrul Comertului aplica masuri speciale care permit depunerea specimenului de semnatura si sub forma de inscris sub semnatura privata);

Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala

 • rezervare denumire;
 • fotocopie acte de identitate membri;
 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • fotocopii documentele care atesta pregatirea profesionala;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare Intreprindere Individuala la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Intreprinderea Familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale.

Intreprinderea Familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei intreprinderi familiale;
 • Rezervare denumire;
 • Specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 1, sau, la cerere, redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 2 pentru autorizare activitati la sediul profesional sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului profesional (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • Redactarea declaratiei titularului privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca intreprinzator familial;
 • Redactarea acordului de constituire;
 • Depunerea dosarului de infiintare Intreprindere Individuala la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare si predarea acestora clientului.

Infiintare firma in 4 pasi simpli