Infiintare Firma

Infiintare SRL-D

Costuri infiintare SRL-D

Onorariu servicii infiintare – de la 417 Ron

   Acte necesare infiintare SRL-D

 • trei variante pentru viitoarea denumire;
 • fotocopii acte de identitate asociati/administratori;
 • dovada sediului social si acord asocatia de proprietari, dupa caz;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii privind infiintare firma de tip SRL-D

Firma infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata;
b) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.
c) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2).

Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”

  Serviciile oferite de noi pot include:

 • Informare cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege privind infiintare SRL-D si functionarea acestuia;
 • Rezervare denumire firma;
 • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere a fondatorilor;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Anexa 4 pentru autorizare activitati la sediul social sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat);
 • La cerere, gazduire sediu social;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare firma si predarea acestora clientului.

Infiintare SRL-D in 4 pasi simpli