Infiintare Firma

Infiintare PFA

Costuri infiintare Persoana Fizica Autorizata (PFA)

Cost total 313 Ron

 Acte necesare infiintare PFA

 • rezervare denumire;
 • fotocopie act de identitate titular;
 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • fotocopii documente care atesta pregatirea profesionala;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare PFA la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei. Persoanele fizice mentionate anterior pot desfasura activitatile economice individual si independent ca persoane fizice autorizate (PFA).

Persoana fizica autorizata isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.

Persoana fizica autorizata isi poate desfasura activitatea individual sau poate angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca incheiat in conditiile legii.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Informare cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei persoane fizice autorizate;
 • Rezervare denumire;
 • Specimen de semnatura titular;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Anexa 4 pentru autorizare activitati la sediul profesional sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului profesional (contract de comodat);
 • Redactarea declaratiei titularului privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare PFA si predarea acestora clientului.

Infiintare PFA in 4 pasi simpli