Infiintare Firma

Infiintare Intreprindere Individuala

Cost total 313 Ron

 Documente necesare:

 • rezervare denumire;
 • fotocopie act de identitate titular;
 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;
 • fotocopii documente care atesta pregatirea profesionala;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in Registrul Comertului. Intreprinzatorul, titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul Comertului.

Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca incheiat in conditiile legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unoer intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice pentru desfasurarea unei activitati economice.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Informare cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei intreprinderi individuale;
 • Rezervare denumire;
 • Specimen de semnatura titular;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Anexa 4 pentru autorizare activitati la sediul profesional sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului profesional (contract de comodat);
 • Redactarea declaratiei titularului privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca intreprinzator individual;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare si predarea acestora clientului.

Infiintare firma in 4 pasi simpli