Infiintare Firma

Infiintare SRL-D

Costuri infiintare SRL-D

Onorariu servicii infiintare – 350 Ron

   Alte tarife (se aplica de la caz la caz)

 • atestare declaratie asociat/ administrator – 50 Ron;
 • tehnoredactare acte sediu (comodat, cerere ANAF, acord vecini) – 50 Ron;
 • asociat (administrator) suplimentar – 30 Ron.

  Alte taxe necesare pentru infiintare SRL-D:

 • specimen de semnatura dat de administrator la Notar, de la 60 Ron (in prezent Registrul Comertului aplica masuri speciale care permit depunerea specimenului de semnatura si sub forma de inscris sub semnatura privata);

Acte necesare infiintare SRL-D

 • trei variante pentru viitoarea denumire;
 • fotocopii acte de identitate asociati/administratori;
 • dovada sediului social si acord asocatia de proprietari, dupa caz;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii privind infiintare firma de tip SRL-D

In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lanseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata.

Firma infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata;
b) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.
c) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2).

Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”

  Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege privind infiintare SRL-D si functionarea acestuia;
 • Rezervare denumire firma;
 • Specimen de semnatura administrator SRL-D;
 • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv al firmei;
 • Redactarea declaratiei de administrator si a declaratiei de asociat solicitate de lege pentru infiintare firma;
 • La cerere, atestarea de catre avocat a declaratiei de administrator si a declaratiei de asociat;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere a fondatorilor;
 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 2 pentru autorizare activitati la sediul social sau la terti;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • La cerere, gazduire sediu social la societate de avocatura;
 • La cerere, depunerea capitalului social;
 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • Ridicarea documentelor de infiintare firma si predarea acestora clientului.

Infiintare SRL-D in 4 pasi simpli