Modificari firme

Adaugare sau scoatere cod CAEN

Pret de la 521 Ron;

Alte taxe necesare pentru modificarea obiectului de activitate:

  • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;

Acte necesare pentru adaugarea sau scoaterea unui cod CAEN sau mai multor coduri CAEN

  • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Modificarea obiectului de activitate este hotarata de catre asociati prin hotarare AGA, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Modificarea presupune adaugarea sau scoaterea unui cod CAEN sau unor coduri CAEN in/din obiectul de activitate al firmei sau inlocuirea unui/unor coduri CAEN cu altul/ altele.

Sunt anumite activitati interzise a fi desfasurate de unele categorii de agenti economici , unele pentru desfasurarea carora legea impune conditia obiectului unic de activitate si anumite activitati pentru care legea prevede avize/ autorizatii prealabile constituirii.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • informare cu privire la prevederile legale in materie, conditii stabilite de lege pentru adaugarea sau scoaterea codurilor CAEN;
  • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
  • redactarea Actului constitutiv actualizat;
  • redactarea declaratiei pe proprie raspundere Anexa 4 pentru modificarea listei activitatilor autorizate la sediul social sau la punctele de lucru sau la terti;
  • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Adaugare/scoatere cod CAEN in 4 pasi simpli