Modificari firme

Majorare capital social

Pret de la 500 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind majorarea capitalului social:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • sumele subscrise si varsate pentru majorarea capitalului social;
 • autentificarea actului constitutiv de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la majorarea capitalului social;

Acte necesare majorare capital social

 • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
 • fotocopii foi de varsamant emise de banca;
 • dupa caz acte de proprietate bunuri imobile si raport de evaluare;
 • situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii prin incorporarea rezevelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
 • actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul compensarii creantelor;

Alte informatii privind majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social este hotarata de asociati prin hotarare, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va hotara numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • consultanta cu privire la prevederile legale privind majorarea capitalului social, cerintele impuse de lege;
 • redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv, daca majorarea capitalului social se face in numerar;
 • redactarea declaratiilor noilor asociati;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a declaratiilor noilor asociati;
 • redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Majorare capital social in 4 pasi simpli