Modificari firme

Majorare capital social

Pret de la 521 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind majorarea capitalului social:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • sumele subscrise si varsate pentru majorarea capitalului social;
 • autentificarea actului constitutiv de catre Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la majorarea capitalului social;

Acte necesare majorare capital social

 • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
 • fotocopii foi de varsamant/extrase de cont emise de banca;
 • dupa caz, acte de proprietate bunuri imobile si raport de evaluare;
 • situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii prin incorporarea rezevelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
 • actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul compensarii creantelor;

Alte informatii privind majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social este hotarata de asociati prin hotarare AGA, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de parti sociale noi sau prin majorarea valorii nominale a partilor sociale existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va hotara numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • informare cu privire la prevederile legale privind majorarea capitalului social, cerintele impuse de lege;
 • redactarea actului constitutiv actualizat al firmei;
 • dupa caz, redactarea declaratiilor de neinregistrare fiscala a noilor asociati cetateni straini;
 • depunerea dosarului la Registrul Comertului;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Majorare capital social in 4 pasi simpli