Modificari firme

Schimbare sediu social

Pret de la 400 Ron, atat pentru schimbarea sediului social in acelasi judet, cat si pentru schimbarea sediului social in alt judet.

Alte taxe necesare pentru schimbarea sediului social:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • declaratie de nesuprapunere data la Notar, dupa caz, de la 60 Ron;

Acte necesare schimbare sediu social

 • certificat de inregistrare firma in original si certificatele constatatoare anexa;
 • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
 • fotocopii acte de proprietate imobil cu destinatia de sediu social si acord asocatia de proprietari, dupa caz;
 • rezervare denumire firma, doar in cazul schimbarii sediului social in alt judet.

Cat dureaza schimbarea sediului social?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii

Schimbarea sediului social este hotarata de catre asociati prin hotarare, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege. In cazul schimbarii sediului social in alt judet, se impune inregistrarea persoanei juridice in registrul comertului de la noul sediu si radierea inmatricularii acesteia din registrul comertului de la vechiul sediu social.

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societat in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.

Numarul societatilor ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social este inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala atesta faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu
social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz.

In cazul in care din certificatul emis Agentia Nationala de Administrare Fiscala rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, trebuie data o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social prevazute de lege.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • consultanta cu privire la prevederile legale in materie, conditii stabilite de lege pentru schimbarea sediului social;
 • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
 • redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);
 • redactarea Actului constitutiv actualizat;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a Actului constitutiv actualizat;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Schimbare sediu social in 4 pasi simpli