Modificari firme

Schimbarea administratorului

Pret de la 500 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind schimbarea membrilor organelor de conducere si de control:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • specimen de semnatura dat de administrator la Notar, de la 60 Ron (in aceasta perioada, Registrul Comertului aplica masuri speciale care permit depunerea specimenului de semnatura si sub forma unui inscris sub semnatura privata);

Acte necesare pentru schimbarea administratorului

 • fotocopii certificat de inregistrare firma, act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
 • specimen de semnatura administrator;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este de 3 zile

Alte informatii privind schimbarea administratorului

Schimbarea administratorului, respectiv a membrilor organelor de conducere si de control este hotarata de asociati, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv. Ei sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Durata mandatului unui censor in societatile pe actiuni este de 3 ani si poate fi reales.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege;
 • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
 • redactarea actului constitutiv actualizat al firmei;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv actualizat al firmei;
 • redactarea declaratiilor pe propria raspundere date de noii administratori;
 • la cerere, atestarea de catre avocat a declaratiilor pe propria raspundere date de noii administrator;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Schimbarea administratorului in 4 pasi simpli