Modificari firme

Modificarea listei activitatilor autorizate (declaratiilor pe propria raspundere)

Pret de la 208 Ron;

Documente necesare:

  • Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor pe propria raspundere anterioare;

Alte informatii

Aceasta operatiune este parte a procesului de gestionare a listei activitatilor autorizate si este uneori necesara pentru pregatirea dosarelor pentru obtinerea codului de TVA sau pentru incadrarea in cerintele diverselor programe cu finantare nerambursabila.

In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare conținand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mențiuni, solicitantul are obligația sa depuna, o data cu cererea de inregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria raspundere (Anexa 4), semnata de administrator, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

  1. persoana juridica nu desfașoara, la sediul social, la sediile secundare si la terti, activitațile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
  2. persoana juridica indeplinește condițiile de funcționare prevazute de legislația specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitațile precizate in declarația-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligația solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe langa tribunal o noua declarație-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

Procedura de autorizare a funcționarii pe baza declarației-tip pe propria raspundere se desfașoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligația inregistrarii sediului social sau secundar.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • informare cu privire la prevederile legale in materie;
  • redactarea noilor declaratii pe proprie raspundere (Anexa 4);
  • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Modificare firma in 4 pasi simpli