Modificari firme

Reducere capital social

Pret de la 729 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind reducerea capitalului social:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • cost extras din M. Of. in care a fost publicata hotararea/decizia;

Acte necesare reducere capital social

 • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este intre 90-100 zile.

Alte informatii

Reducerea capitalului social este hotarata de asociati, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari.

Reducerea capitalului social se poate efectua prin:

 • micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
 • reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
 • dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
 • scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
 • restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
 • alte procedee prevazute de lege.

Pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de reducere capital social se efectueaza formalitatile de publicitate a hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Reducerea capitalului social se realizeaza in doua etape la registrul comertului si implica doua dosare.

In prima etapa se depune Hotararea AGA/Decizia asociatului unic spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Dupa 60 de zile de la data publicarii hotararii/deciziei se depune cererea de inregistrare cu documentele solicitate de lege- etapa a doua.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • informare cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege;
 • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
 • redactarea actului constitutiv actualizat al firmei;
 • obtinerea extrasului din M. Of. in care a fost publicata hotararea/decizia;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Reducere capital in 4 pasi simpli