Modificari firme

Cesiune parti sociale

Pret de la 521 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes si a partilor sociale:

  • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;

Acte necesare cesiune parti sociale

  • fotocopii act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
  • dupa caz: actul de adjudecare, certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca definitive care atesta calitatea de mostenitor, contractul de donatie in forma ceruta de lege;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de cesiune parti sociale la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii legate de cesiunea partilor sociale

Cesiunea partilor sociale este hotarata de asociati, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Partile sociale pot fi transmise atat intre asociati, cat si catre persoane din afara societatii.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • informare cu privire la prevederile legale in materie de cesiunea partilor sociale, cerintele impuse de lege;
  • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
  • redactarea actului constitutiv actualizat al firmei;
  • redactarea declaratiilor de neinregistrare fiscala a noilor asociati/asociatului unic cetateni straini, dupa caz;
  • redactarea contractului de cesiune;
  • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Cesiune parti sociale in 4 pasi simpli