Modificari firme

Cesiune parti sociale

Pret de la 500 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes si a partilor sociale:

 • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;
 • dovada achitarii impozitului pe castigul din transferul partilor sociale, daca este cazul;
 • cost extras din M. Of. in care a fost publicata hotararea/decizia, dupa caz;

Acte necesare cesiune parti sociale

 • fotocopii certificat de inregistrare firma, act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
 • dupa caz: actul de adjudecare, certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca definitive care atesta calitatea de mostenitor, hotararea judecatoreasca de respingere a opozitiei, contractual de donatie in forma ceruta de lege;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de cesiune parti sociale la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii legate de cesiunea partilor sociale

Cesiunea partilor sociale este hotarata de asociati, cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege.

Partile sociale pot fi transmise atat intre asociati, cat si catre persoane din afara societatii.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu exceptia actiunilor apartinand comanditatilor din societatile in comandita pe actiuni, nu se inregistreaza in registrul comertului. Daca totusi se solicita inscrierea unor astfel de mentiuni, acestea se fac in baza extrasului din registrul actionarilor, certificat de administratorul societatii, care va certifica efectuarea transmiterii in acest registru.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • consultanta cu privire la prevederile legale in materie de cesiunea partilor sociale, cerintele impuse de lege;
 • redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic;
 • redactarea actului constitutiv actualizat al firmei;
 • la cerere, atestarea catre avocat a actului constitutiv actualizat al firmei;
 • redactarea declaratiilor noilor asociati/asociatului unic, dupa caz;
 • la cerere, atestarea catre avocat a declaratiilor noilor asociati/asociatului unic;
 • redactarea contractului de cesiune/extrasului din registrul actionarilor;
 • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Cesiune parti sociale in 4 pasi simpli