Modificari firme

Excludere sau retragere asociat

Pret de la 600 Ron;

Alte taxe necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind privind excluderea sau, dupa caz, retragerea asociatilor:

  • taxele pentru Registrul Comertului care sunt stabilite in functie de numarul de caractere din Hotararea AGA si pornesc de la 183 Ron;

Acte necesare excludere sau retragere asociat/asociati

  • fotocopii certificat de inregistrare firma, act constitutiv si acte de identitate asociati/administrator;
  • hotararea irevocabila privind excluderea sau, dupa caz, retragerea asociatului in copie legalizata de instanta;

Cat dureaza?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comertului este intre 50-60 zile

Alte informatii

Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie, asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.

Daca, in momentul excluderii asociatului, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu isi va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

Serviciile oferite de noi pot include:

  • consultanta cu privire la prevederile legale in materie de excludere/retragere asociat, cerintele impuse de lege;
  • actualizarea actului constitutiv;
  • la cerere, atestarea de catre avocat a actului constitutiv actualizat;
  • redactarea hotararii/deciziei ,daca este cazul;
  • obtinerea extrasului din M. Of. in care a fost publicata sentinta, hotararea/decizia, dupa caz;
  • operatiunile desfasurate la Registrul Comertului (depunere si ridicare documente);

Excludere/retragere asociat in 4 pasi simpli